ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

Walne Zebranie Delegatów

 

 

Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi,

 

odbędzie się dnia 5 września 2018, w godz. 12.00 - 16.00

 

w budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

 


Prosimy o zgłoszenie się w recepcji Zjazdu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym,

 

w celu sprawdzenia listy obecności i pobrania pilotów do głosowania co najmniej 30 min. przed Zebraniem.

 

 

PORZĄDEK OBRAD


1.    Otwarcie Zebrania - Przewodnicząca Zarządu Głównego PTORL CHGiSz

       – prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska


2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów

3.    Wybór  zastępcy Przewodniczącego i dwóch Sekretarzy Walnego Zebrania Delegatów

4.    Przyjęcie uchwały o regulaminie Walnego Zebrania

5.    Przyjęcie uchwały o porządku obrad

6.    Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej

7.    Wybór Komisji Regulaminowej

8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

9.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

10.  Komunikat Komisji Mandatowo-Wyborczej

11.  Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków

12.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTORL ChGiSz.

13.  Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Otolaryngologii Polskiej

14.  Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego

15.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

16.  Dyskusja nad sprawozdaniami

17.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań

18.  Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

19.  Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego ZG

20.  Wybór Przewodniczącego ZG

21.  Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego ZG

22.  Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego-Elekta

23.  Wybór Przewodniczącego-Elekta

24.  Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego-Elekta

25.  Wybory członków Zarządu Głównego:
       a) wybory Sekretarza Zarządu Głównego
       b) wybory Skarbnika Zarządu Głównego
       c) wybory 5 członków Zarządu Głównego

26.  Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Głównego

27.  Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej

28.  Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej

29.  Ogłoszenie wyników wyborów do Głównej Komisji Rewizyjnej

30.  Zgłaszanie kandydatów na:
      a) członków Komisji ds. Członków Honorowych PTORL ChGiSz
      b) członków Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego

31.  Wybory ww. Komisji

32.  Ogłoszenie wyników wyborów do ww. Komisji

33.  Wybór miejsca kolejnego krajowego Zjazdu PTORL ChGiSz

34.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

35.  Dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi projektami uchwał

36.  Wystąpienie Przewodniczącego ZG oraz Przewodniczącego - Elekta ZG

37.  Wolne wnioski

38.  Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Delegatów

 

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.